Hotărâri de consiliu

TitleContentDate
HCL 38/2017privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul fiscal 20182017/12/182017-12-18 17:26:46
HCL 37/2017privind aprobarea rectificarii VI a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/12/182017-12-18 17:25:49
HCL 36/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2017 – februarie 20182017/12/182017-12-18 17:24:55
HCL 35/2017privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reabilitarea finisajelor si a instalatiilor sanitare la doua incaperi aferente  Dispensarului  uman din sat Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau2017/11/292017-11-29 17:19:17
HCL 34/2017privind predarea cadre MDRAP si Fondurilor Europene prin Comisia Nationala de Investitii „CNI” SA, a amplasamentului din satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Sala educatie fizica scolara” in satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau2017/11/292017-11-29 17:17:47
HCL 33/2017privind aprobarea demolarii constructiei „Camin cultural” din satul Glodeanu Silistea2017/11/292017-11-29 17:16:33
HCL 32/2017privind aprobarea demolarii constructiei „Sala gimnastica Glodeanu Silistea”2017/11/292017-11-29 17:15:10
HCL 31/2017privind predarea cadre MDRAP si Fondurilor Europene prin Comisia Nationala de Investitii „CNI” SA, a amplasamentului din satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Camin cultural in satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/11/292017-11-29 17:12:40
HCL 30/2017privind aprobarea demolarii constructiei in care a functionat  remiza PSI si anexe2017/11/292017-11-29 17:11:40
HCL 29/2017privind aprobarea rectificarii V a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/11/292017-11-29 17:10:43
HCL 28/2017privind aprobarea rectificarii IV a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/10/312017-10-31 17:09:40
HCL 27/2017privind implementarea proiectului „Construire teren multisport cu gazon sintetic, satul Cotorca, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/10/192017-10-19 10:20:42
HCL 26/2017privind aprobarea Strategiei pentru  dezvoltarea locala a UAT Comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru perioada 2014-20202017/10/192017-10-19 10:19:07
HCL 25/2017privind aprobarea rectificarii III a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/09/292017-09-29 10:18:16
HCL 24/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie 2017 – noiembrie 20172017/09/292017-09-29 10:17:08
HCL 23/2017privind aprobarea rectificarii II a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/08/312017-08-31 12:19:51
HCL 22/2017privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2017/07/312017-07-31 19:01:06
HCL 20/2017privind aprobarea modificarii tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer2017/07/312017-07-31 18:59:07
HCL 19/2017privind aprobarea rectificarii I a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/07/312017-07-31 18:57:43
HCL 21/2017privind organizarea zilei comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau in anul 20172017/07/212017-07-21 19:00:06
HCL 18/2017privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Dispensar uman cu locuinte de serviciu la etaj, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/06/302017-06-30 18:56:03
HCL 17/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie 2017 – august 20172017/06/302017-06-30 18:54:51
HCL 16/2017privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20162017/05/312017-05-31 18:53:40
HCL 15/2017privind aprobarea documentatiei  PUZ – „Construire ferma porci – extravilan satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea”2017/04/282017-04-28 18:52:10
HCL 14/2017privind aprobarea Planului de paza al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/04/282017-04-28 18:50:56
HCL 13/2017privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/03/302017-03-30 18:49:56
HCL 12/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2017 – mai 20172017/03/302017-03-30 18:48:57
HCL 11/2017privind alocarea sumei de 25.000lei pentru finantarea Asociatiei sportiva FC Glodeanu Silistea2017/02/282017-02-28 18:47:36
HCL 10/2017privind aprobarea casarii Autospecialei de pompieri2017/02/282017-02-28 18:46:27
HCL 9/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Glodeanu Silistea,jud. Buzau”2017/02/282017-02-28 18:44:59
HCL 8/2017privind aprobarea executiei suplimentare de lucrari in cadrul proiectului „Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/02/282017-02-28 18:43:00
HCL 7/2017privind aprobarea reprezentarii comunei Glodeanu Silistea in instanta, prin avocat, in proces cu Mihalache Aurel2017/02/282017-02-28 18:41:44
HCL 6/2017privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii venitului minim garantat si pentru persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii2017/01/312017-01-31 18:40:18
HCL 5/2017privind aprobarea modificarii tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer2017/01/312017-01-31 18:37:36
HCL 4/2017privind aprobarea Strategiei de contractare si Programul de achizitii publice a Consiliului local Glodeanu Silistea pentru anul 20172017/01/312017-01-31 18:36:08
HCL 3/2017privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cheltuielilor neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Modernizare drumuri rurale (satesti) in intravilanul comunei Glodeanu Silistea, satele Glodeanu Silistea, Cotorca, Satu Nou”2017/01/312017-01-31 18:33:03
HCL 2/2017privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a valorii neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/01/312017-01-31 18:00:15
HCL 1/2017privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului la sectiunea dezvoltare la 31.12.20162017/01/012017-01-01 22:38:03

Comments are closed.