Anunțuri publice

Plan de masuri pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa 2018-2019

2019-01-31 14:11:05


Anunt - Emitere autorizatie de mediu

2018-03-19 14:33:20

Dezbatere publica - Proiectul bugetului local pe anul 2018

2018-02-07 14:52:21
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Glodeanu Siliștea supune dezbaterii publice următoarele:

Anunt - Intentie elaborare PUZ

2018-01-05 08:00:48
Argumentare: Construire FERMA PORCI in extravilanul satului Glodeanu Silistea, Tarlaua 17, parcela 103, Numar cadastral 22792 Initiator: S.C. FATROM ADITIVI FURAJERI S.R.L. PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL zilnic in perioada 08. 01. 2018– 26.02. 2018 pe pagina de internet www.glodeanu-silistea.ro si la sediul institutiei.

SOLVIT - Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

2017-11-24 18:31:50
Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?

Comments are closed.