Hotărârile autorității deliberative

TitleContentDate
HCL 15/2019privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20182019/07/022019-07-02 17:36:57
HCL 14/2019privind aprobarea actualizarii Devizului general si a valorii neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2019/07/022019-07-02 17:36:08
HCL 13/2019privind modificarea HCL nr. 33/14.11.2018 privind predarea catre MDRAP prin Compania Nationala de Investitii „CNI” SA, a amplasamentului situat in sat Glodeanu Silistea (nr. cadastral 21737, nr. cf. 21737), com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2019/05/102019-05-10 11:19:58
HCL 12/2019privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20192019/04/232019-04-23 19:34:00
HCL 11/2019privind modificarea si completarea HCL  nr. 32 / 14.11.2018 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2019/03/292019-03-29 19:32:08
HCL 10/2019privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru Scoli al Romaniei2019/03/292019-03-29 19:29:24
HCL 9/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2019 – mai 20192019/03/292019-03-29 19:28:02
HCL 8/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20192019/02/282019-02-28 19:17:24
HCL 7/2019privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul scoar 2019-20202019/02/282019-02-28 19:15:03
HCL 6/2019privind aprobarea actualizarii Devizului general si a valorii neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2019/02/282019-02-28 19:12:58
HCL 5/2019privind aprobarea demolarii constructiei „Anexa – atelier Glodeanu Silistea”2019/02/282019-02-28 19:11:32
HCL 4/2019privind aprobarea demolarii constructiei „Camin cultural” din satul Carligu Mare2019/02/282019-02-28 19:10:00
HCL 3/2019privind aprobarea Programului de achizitii publice al Consiliului local Glodeanu Silistea pentru anul 20192019/01/222019-01-22 19:05:19
HCL 2/2019privind inregistrarea Primariei comunei Glodeanu Silistea in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand contul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line2019/01/222019-01-22 19:04:26
HCL 1/2019privind modificarea si completarea HCL nr. 19/31.07.2009 privind organizarea si functionarea serviciului public de salubrizare al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2019/01/222019-01-22 19:02:38
HCL 39/2018privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul fiscal 20192018/12/202018-12-20 08:54:03
HCL 38/2018privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Glodeanu Silistea si a Regulamentului Local de Urbanism aferent2018/12/202018-12-20 08:52:00
HCL 37/2018privind aprobarea rectificarii VI a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/12/202018-12-20 08:50:59
HCL 36/2018privind aprobarea rectificarii V a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/12/142018-12-14 08:50:01
HCL 35/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2018 – februarie 20192018/12/142018-12-14 08:46:47
HCL 35/2018privind modificarea HCL nr. 32/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2018/11/292018-11-29 08:48:20
HCL 34/2018privind aprobarea rectificarii IV a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/11/292018-11-29 08:45:45
HCL 33/2018privind predarea catre MDRAP prin Compania Nationala de Investitii „CNI” SA, a amplasamentului situat in sat Glodeanu Silistea (nr. cadastral 21737, nr. cf. 21737), com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2018/11/142018-11-14 08:42:28
HCL 32/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2018/11/142018-11-14 08:41:01
HCL 31/2018privind aprobarea rectificarii III a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/10/312018-10-31 08:39:54
HCL 30/2018privind modificarea si completarea HCL nr. 5/2018, privind aprobarea utilizarii excedentului inregistrat la data de 31 decembrie 20172018/10/312018-10-31 08:38:32
HCL 29/2018privind valorificarea prin vanzare a bunurilor scoase din functiune apartinand domeniului privat al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/10/312018-10-31 08:36:25
HCL 28/2018privind aprobarea rectificarii II a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/09/282018-09-28 08:35:22
HCL 27/2018privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/09/282018-09-28 08:33:42
HCL 26/2018privind aprobarea utilizarii excedentului din venituri proprii si subventii 2018/08/312018-08-31 19:51:30
HCL 25/2018privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobarea acordului de parteneriat Proiect „Constructii gradinite regiunea SUD-EST” cod Mysmis 125154 Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale – Prioritatea de investitii 10.1 Investitii in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare Apel de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI2018/08/132018-08-13 19:45:17
HCL 24/2018prvind organizarea zilei comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, in anul 20182018/07/202018-07-20 19:43:39
HCL 23/2018privind infiintarea si organizarea serviciului „APA-CANAL GLODEANU SILISTEA” serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/07/202018-07-20 19:41:41
HCL 22/2018privind atribuirea cu titlu gratuit a unui spatiu din Sala de festivitati Vacareasca, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/06/292018-06-29 19:39:19
HCL 21/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Statie de tratare a apei, sat Vacareasca, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2018/06/292018-06-29 19:38:02
HCL 20/2018privind aprobarea organigramei  si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea si pentru serviciile din subordinea  Consiliului local al comunei Glodeanu Silistea2018/06/292018-06-29 19:36:02
HCL 18/2018privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/06/132018-06-13 19:33:00
HCL 17/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie 2018 – august 20182018/06/132018-06-13 19:31:52
HCL 16/2018privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20172018/05/312018-05-31 19:28:45
HCL 15/2018privind asocierea in participatiune  a Consiliului local Glodeanu Silistea si un investitor selectat pentru infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile pe pajistile comunale2018/04/272018-04-27 19:25:52
HCL 14/2018privind aprobarea rectificarii I a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/04/272018-04-27 14:02:59
HCL 13/2018privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20182018/03/292018-03-29 19:24:21
HCL 12/2018privind prelungirea contractului de concesiune a Serviciilor publice de salubrizare a comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/03/292018-03-29 19:23:11
HCL 11/2018privind aprobarea utilizarii excedentului din venituri proprii si subventii inregistrat la data de 31 decembrie 20172018/03/292018-03-29 19:22:00
HCL 10/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2018 – mai 20182018/03/292018-03-29 19:13:56
HCL 9/2018privind aprobarea sumei de 15.000lei pentru finantarea Asociatiei sportive  FC Glodeanu Silistea2018/02/282018-02-28 19:10:43
HCL 8/2018privind aprobarea documentatiei PUZ – Construire ferma porci – extravilan satul Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea2018/02/282018-02-28 19:09:08
HCL 7/2018privind aprobarea inchirierii pasunilor din propietatea privata a comunei Glodeanu Silistea2018/02/282018-02-28 19:07:55
HCL 6/2018privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/02/162018-02-16 22:34:44
HCL 5/2018privind aprobarea utilizarii excedentului inregistrat la data de 31 decembrie 20172018/02/162018-02-16 22:33:33
HCL 4/2018privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul scoar 2018-20192018/01/312018-01-31 19:04:34
HCL 3/2018privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul administrativ al Comunei Glodeanu Silistea2018/01/312018-01-31 19:02:54
HCL 2/2018privind aprobarea Programului de achizitii publice al Consiliului local Glodeanu Silistea pentru anul 20182018/01/312018-01-31 19:01:40
HCL 1/2018privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii dezvoltare la 31.12.20172018/01/102018-01-10 17:59:20
HCL 40/2017privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20182017/12/272017-12-27 13:40:53
HCL 39/2017privind aprobarea utilizarii excedentului inregistrat la data de 31 decembrie 20162017/12/272017-12-27 13:39:36
HCL 38/2017privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul fiscal 20182017/12/182017-12-18 17:26:46
HCL 37/2017privind aprobarea rectificarii VI a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/12/182017-12-18 17:25:49
HCL 36/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2017 – februarie 20182017/12/182017-12-18 17:24:55
HCL 35/2017privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reabilitarea finisajelor si a instalatiilor sanitare la doua incaperi aferente  Dispensarului  uman din sat Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau2017/11/292017-11-29 17:19:17
HCL 34/2017privind predarea cadre MDRAP si Fondurilor Europene prin Comisia Nationala de Investitii „CNI” SA, a amplasamentului din satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Sala educatie fizica scolara” in satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau2017/11/292017-11-29 17:17:47
HCL 33/2017privind aprobarea demolarii constructiei „Camin cultural” din satul Glodeanu Silistea2017/11/292017-11-29 17:16:33
HCL 32/2017privind aprobarea demolarii constructiei „Sala gimnastica Glodeanu Silistea”2017/11/292017-11-29 17:15:10
HCL 31/2017privind predarea cadre MDRAP si Fondurilor Europene prin Comisia Nationala de Investitii „CNI” SA, a amplasamentului din satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Camin cultural in satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/11/292017-11-29 17:12:40
HCL 30/2017privind aprobarea demolarii constructiei in care a functionat  remiza PSI si anexe2017/11/292017-11-29 17:11:40
HCL 29/2017privind aprobarea rectificarii V a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/11/292017-11-29 17:10:43
HCL 28/2017privind aprobarea rectificarii IV a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/10/312017-10-31 17:09:40
HCL 27/2017privind implementarea proiectului „Construire teren multisport cu gazon sintetic, satul Cotorca, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/10/192017-10-19 10:20:42
HCL 26/2017privind aprobarea Strategiei pentru  dezvoltarea locala a UAT Comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru perioada 2014-20202017/10/192017-10-19 10:19:07
HCL 25/2017privind aprobarea rectificarii III a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/09/292017-09-29 10:18:16
HCL 24/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie 2017 – noiembrie 20172017/09/292017-09-29 10:17:08
HCL 23/2017privind aprobarea rectificarii II a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/08/312017-08-31 12:19:51
HCL 22/2017privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2017/07/312017-07-31 19:01:06
HCL 20/2017privind aprobarea modificarii tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer2017/07/312017-07-31 18:59:07
HCL 19/2017privind aprobarea rectificarii I a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/07/312017-07-31 18:57:43
HCL 21/2017privind organizarea zilei comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau in anul 20172017/07/212017-07-21 19:00:06
HCL 18/2017privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Dispensar uman cu locuinte de serviciu la etaj, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/06/302017-06-30 18:56:03
HCL 17/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie 2017 – august 20172017/06/302017-06-30 18:54:51
HCL 16/2017privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20162017/05/312017-05-31 18:53:40
HCL 15/2017privind aprobarea documentatiei  PUZ – „Construire ferma porci – extravilan satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea”2017/04/282017-04-28 18:52:10
HCL 14/2017privind aprobarea Planului de paza al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/04/282017-04-28 18:50:56
HCL 13/2017privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/03/302017-03-30 18:49:56
HCL 12/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2017 – mai 20172017/03/302017-03-30 18:48:57
HCL 11/2017privind alocarea sumei de 25.000lei pentru finantarea Asociatiei sportiva FC Glodeanu Silistea2017/02/282017-02-28 18:47:36
HCL 10/2017privind aprobarea casarii Autospecialei de pompieri2017/02/282017-02-28 18:46:27
HCL 9/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Glodeanu Silistea,jud. Buzau”2017/02/282017-02-28 18:44:59
HCL 8/2017privind aprobarea executiei suplimentare de lucrari in cadrul proiectului „Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/02/282017-02-28 18:43:00
HCL 7/2017privind aprobarea reprezentarii comunei Glodeanu Silistea in instanta, prin avocat, in proces cu Mihalache Aurel2017/02/282017-02-28 18:41:44
HCL 6/2017privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii venitului minim garantat si pentru persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii2017/01/312017-01-31 18:40:18
HCL 5/2017privind aprobarea modificarii tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer2017/01/312017-01-31 18:37:36
HCL 4/2017privind aprobarea Strategiei de contractare si Programul de achizitii publice a Consiliului local Glodeanu Silistea pentru anul 20172017/01/312017-01-31 18:36:08
HCL 3/2017privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cheltuielilor neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Modernizare drumuri rurale (satesti) in intravilanul comunei Glodeanu Silistea, satele Glodeanu Silistea, Cotorca, Satu Nou”2017/01/312017-01-31 18:33:03
HCL 2/2017privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a valorii neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/01/312017-01-31 18:00:15
HCL 1/2017privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului la sectiunea dezvoltare la 31.12.20162017/01/012017-01-01 22:38:03

Comments are closed.