Dezbatere publica – Proiectul bugetului local pe anul 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Glodeanu Siliștea supune dezbaterii publice următoarele:

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, pe adresa Primăria comunei Glodeanu Siliștea, Sat Glodeanu Siliștea, judeţul Buzău, pe fax, la nr. 0238-558.168 sau la adresa de e-mail: primglsilistea@yahoo.com.