Așezare geografică

Ȋn centrul Câmpiei Bărăganului, ȋn extremitatea sudică a județului Buzău, la limita cu județul Ialomița se află comuna Glodeanu Siliștea, o comună de dimensiune mare ce ȋnsumează 8 sate.

Cu multe case arătoase, tipic româneşti, cu un nivel, cu tindă, două camere şi prispă deschisă, grădini chivernisite, cu solarii legumicole comuna Glodeanu Siliștea se remarcă prin clădiri impunătoare : castelul Cașota, Primăria, școala centrală.

Comuna Glodeanu Siliștea este situată în partea de sud a județului Buzău la o distanţă de 44 km de municipiul Buzău. Din punct de vedere al așezării pe glob acest teritoriu se situează la paralela de 44°50 latitudine nordică şi meridianul de 26°48’ longitudine estică.

Din punct de vedere geografic teritoriul aparţine Câmpiei Române. Aceasta, în sens geologic, apare ca o depresiune puternic sedimentară, o regiune de platformă rigidă, platforma Moesica. S-a format prin depunerile sedimentelor din mediul acvatic. Fundamentul Câmpiei Române este situat la adâncimi variabile, care cresc în faţa arcului carpatic şi este alcătuit din şisturi cristaline foarte vechi (paleozoice şi protozoice). În bază sunt roci mezozoice şi neozoice, iar spre suprafaţă sunt roci sedimentare, ceea ce indică faptul că umplerea depresiunii Câmpia Română s-a făcut continuu.

La sfârşitul pliogenului şi cuaternarului s-au depus nisipuri, pietrişuri, argile şi loess. Partea cea mai joasă a Câmpiei Române unde s-a format o mare zonă de confluenţe spre care râurile se curbează în evantai, are o altitudine de 10-20 metri şi s-a format pe un teritoriu de lentă scufundare. Forma Câmpiei Române, adâncimea şi aspectul, influenţează modul de propagare a undelor seismice care au epicentrul în Carpaţii şi Subcarpaţii de curbură şi le imprimă acestora direcţia de la NE spre NV.

Comuna este formată din opt sate: Glodeanu Siliștea, Cârligu Mare, Cârligu Mic, Cașota, Corbu, Cotorca, Văcăreasca și Văcăreasca. Comuna are o ȋntindere mare și se ȋnvecinează la nord-vest cu Glodeanu Sărat, ȋn nord cu Mihăilești și Florica, ȋn nord-est cu Brădeanu și Scutelnici iar ȋn sud cu județul Ialomița.

Principalele căi de comunicaţie ale comunei sunt DJ 102Hm drum județean ce străbate comuna și care o leagă la nord vest de comuna Glodeanu Sărat și de Mizil și spre sud-est de comunele din nordul județului Ialomița și DN2C. Comuna se află de asemenea ȋn apropierea drumului European E85, drum ce o leagă atât de Buzău cât și de Urziceni-București.
Prin comună trece și calea ferată București-Urziceni-Făurei, deservită de gara Cotorca.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala a comunei Glodeanu Silistea pentru perioada 2014 – 2020