Cadrul natural şi clima

Clima se încadrează în climatul general al ţării şi al judeţului Buzău. Clima este temperat continentală cu variaţii mari de temperatură între vară şi iarnă, umiditate redusă şi vânturi puternice predominante din nord est.

În decursul timpului au fost ani în care fenomenele meterologice au înregistrat manifestări extreme: astfel în iarna 1953-1954 au fost căderi de zăpadă care s-au depus până la trei-patru metri înălţime, la fel în iarna 2011-2012, stratul de zăpadă a fost atât de mare încât satenii au ieşit în unele locuri prin podurile caselor pentru a ajunge la animalele din curte. De asemenea ca fenomene extreme sunt ploile torenţiale lungi şi abundente, precum şi vânturile puternice.

Vânturile care bat frecvent sunt cele întâlnite în toată regiunea: Crivăţul aduce iarna mase de aer rece cu efecte asupra regimului de temperatură, Munteanul bate din N-V, iar Austrul din sud-est şi aduce aer cald. Când bate primăvara usucă pământul, motiv pentru care este numit şi ,,Sărăcilă’’.

Zona are o climă relativ plăcută, dar cu veri secetoase şi călduroase. Temperatura medie anuală înregistrată este de +10,5°C şi +12,5°C la nivelul solului. Temperatura medie a lunii iulie este +22°C, iar a lunii ianuarie -3°C. Toamna temperaturile au valori mai ridicate faţă de cele din primăvară. Nebulozitatea este fenomen ce se înregistrează in lunile de iarnă şi de primăvară.

Cunoaşterea potenţialului climatic al zonei ajută la stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru corectarea neajunsurilor provocate de factorii climatici în anumite perioade, ca de exemplu irigarea culturilor, sau măsuri de desecare a unor terenuri, cultivarea seminţelor selecţionate, cât şi aplicarea măsurilor agrotehnice la timpul potrivit.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala a comunei Glodeanu Silistea pentru perioada 2014 – 2020

Comments are closed.