Cultură şi învăţământ

Învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial din comuna Glodeanu Siliștea asigură condițiile necesare pentru elevii și personalul didactic de pe raza comunei. Denumirea completa a institutiei este Scoala cu clasele I-VIII Glodeanu Silistea (singura scoala cu personalitate juridica).

Scoli arondate:
– Scoala cu clasele I-VIII Vacareasca,
– Scoala cu clasele I-IV Cotorca,
– G.P.N. Glodeanu Silistea,
– G.P.N. Vacareasca,
– G.P.N. Cotorca.

Scoala Glodeanu Silistea dateaza din anul 1859. La inceput elevii învățau într-o singură încăpere a unei case țărănești cu preotul din sat. În anul 1866 a venit primul învățător cu pregătire pedagogică, Theodor Zaharescu, care s-a preocupat de strângerea de fonduri pentru un local de școală Din dorința de a avea o școală în care sa învețe toți copiii din sat, Ana Filipescu reușește să construiască acest nou local de școală.

La început elevii au urmat primele patru clase primare, apoi și clasa a V-a iar după Reforma învățământului din 1948 s-a transformat în școală elementară de șapte ani, unde veneau și elevii din satele învecinate. Numărul elevilor a crescut simțitor iar spațiul a devenit insuficient. Prin preocuparea directorului de atunci, Vlad Marin și cu ajutorul localnicilor se începe construirea actualului sediu de școală, dat în folosință în anul 1960.

Din anul 1968 a devenit școala cu clasele I-VIII. De-a lungul anilor au depus efort pentru menținerea prestigiului școlii cadre didactice dornice de realizare a unei munci educative calitative.

In 1920 se dă în folosință școlii un spațiu compus din două săli de clasă. În prezent în acest spațiu funcționează grădinița. Între anii 1981-1982 s-aconstruit noul local al școlii Văcăreasca, școala cu clasele I-IV Cotorca datează din anul 1845. În prezent școala din Cotorca este într-o stare gravă, aceasta necesitând urgent lucrări de reparații.

La nivelul comunei există 23 de săli de clasă și cabinete școlare, 1 laborator școlar, 2 săli de gimnastică, 2 terenuri de sport. Laboratorul de informatică este dotat cu 46 de calculatoare. Atât şcolile cât și grădiniţele au nevoie de modernizare, şi dotare corespunzătoare.Toate acestea pentru a se ajunge la cerinţele impuse de un sistem de învăţămînt modern. De asemenea se impune achiziţionarea unui microbuz ṣcolar.

În anul 2013 s-a finalizat reabilitarea școlii din Glodeanu Siliștea, o școală modernă, cu săli de clasă dotate corespunzător.

Cultura

În comuna Glodeanu Siliștea există cămine culturale, unul ȋn satul Glodeanu Siliștea, unul în Cârligu Mare, unul în Văcăreasca, unul în Cotorca. Din păcate starea acestor este în present proastă, căminele din Glodeanu Siliștea și Cotorca aflându-se în imposibilitatea de a putea fi renovate. În locul lor ar trebui reconstruite alte clădiri.

Autoritățile publice locale au manifestat interes pentru rezolvarea acestei probleme însă fondurile proprii sunt insuficiente pentru o investiție atât de mare. 

De asemenea în comună există patru biblioteci. Cetăţenii comunei au acces la fondul de carte prin intermediul unui cadru de specialitate angajat al Primăriei.

Bisericile din comună reprezintă locaşul în care locuitorii satelor îşi află liniştea şi împăcarea cu ei înşişi. Există la nivelul comunei 5 biserici, în satele Cașota(hram Sfantul Nicolae), Văcăreasca (hram Sfântul Ștefan), Glodeanu Siliștea (hram Sfântul Nicolae), Cotorca (hram Sfântul Nicolae) și Cârligu Mare (hram Sfânta Filofteia).

Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea şi instituţiile publice următoare:
– Primăria, Autoritatea Publică Locală;
– Poliţia, instituţie ce vine în sprijinul cetăţeanului asigurându-i paza şi protecţia;
– Poşta, instituţie publică ce asigură primirea, transportul, distribuirea corespondenţei pe tot teritoriul localităţii. Prin serviciile sale vine în sprijinul pensionarilor, distribuindu-le pensile lunare.

Trei obiective de pe teritoriul comunei Glodeanu-Siliștea sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Buzău: unul este sit arheologic, unul este monument de arhitectură și altul este monument funerar/memorial. Situl arheologic se află la sud de satul Văcăreasca, pe valea Cotorcii, în jurul lacului, în zona „La Siliște”. El cuprinde o așezare din neoliticul mijlociu (mileniul al V-leaî.e.n.), o așezare geto-dacică aparținând culturii Latène(secolele alV-lea î.e.n.–I e.n.), o așezare și o necropolă din perioada migrațiilor (secolul al IV-lea e.n.) și o așezare medievală din secolele al XVI-lea–al XVIII-lea.

Monumentul de arhitectură este conacul Procopie Cașota din satul Casota, datând de la 1872. Monumentul memorial este o cruce de piatră din 1870, aflată la ieșirea din satul Glodeanu-Siliștea pe DJ102H.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala a comunei Glodeanu Silistea pentru perioada 2014 – 2020

Comments are closed.