Vegetația şi fauna

Fauna ţinutului este foarte divesificată şi bogată. În pământ, pe pământ, în apă, pe subteranul anorganic sau organic elementele faunistice se găsesc la tot pasul. Lumea animalelor, a vietăţilor, în general, este o lume minunată în strânsă interdependenţă cu factorul uman.

Fauna ţinutului Glodeanu Siliștea este reprezentată de specii din cele mai diferite. Dintre animale amintim: iepurele de câmp (Lepos leporis), vulpea(vulpes vulpes), dihorul (Putorius putorius), nevăstuica (mustera nivalis). Rozătoarele sunt reprezentate de şoarecele de cîmp (Apodemus agrarius) şi popândăul (Citellus citellus).

Dintre păsări amintim: vrabia(Passer domesticus), cioara(corvus), mierla, ciocârlia (Melacorypha calandra), cu triluri de neînlocuit cântă privighetoarea şi mierla, prin lanurile de păioase prepeliţa (coturnim coturnim) şi potârnichea îşi ascund cuiburile; mai întâlnim ciocănitoarea (Dryocopus martius), fazanul (Phsaisanus colchicus), porumbelul sălbatic (Colum-ba), graurul (Sturnus vulgaris),iar în perioada interbelică erau şi dropii. Răpitoarele de zi şi de noapte sunt uliul porumbar, şorecarul cucuveaua.

Insectele sunt vietăţi care trăiesc sub scoarţa copacilor, sub frunzarul pădurilor şi au rol în transformarea substanţelor organice şi în îmbogăţirea pământului cu substanţe humice.Se întâlnesc albine, viespi, bondari, lăcuste, greieri, paianjeni, fluturi de zi şi de noapte, melci, muște și multe feluri de alte insecte.

În concluzie, teritoriul comunei Glodeanu Siliștea dispune de un cadru natural variat în care fauna de câmpie. Este foarte bine reprezentată de animale, păsări, insecte, de tot felul.

Vegetaţia este specifică zonei de cămpie. Condițiile naturale de sol și climă au favorizat cultivarea plantelor agricole de mare cultură și anume: porumbul, grâul, orzul, ovăzul, plante ce dau producții ridicate în anii cu precipitații și condiții favorabile. Se cultivă de asemenea mazărea și fasolea, cartoful, legumele (roșii, ardei, vinete, etc), şi pepenii care înlocuiesc fructele ce în zonă înregistrează un oarece deficit. Plante tehnice cultivate în această parte a judeţului Buzău, sunt: floarea – soarelui, sfecla de zahăr.

Plantele ierboase sunt rezistente la secetă; dintre acestea amintim: pirul (Agropyrus repens), ciulinii (Cardus mutans), pelinul (Artemisia absinthium), măturile (Kockia scoparia), brânca (Salicornia herbacea), guşa porumbelului (Silene cucurbalus), colilia, holera, cicoarea, costreiul, susaiul. În culturile agricole cresc volbura (Convolvus arvensis), mohorul (Setaria), pălămida (Cirsium arvense). Pălămida și costreiul compromit în mod îngrijorator culturile, dacă lucările de întreținere nu sunt efectuate la timp și în mod corespunzător. Se întâlnesc de asemenea rapița sălbatică, neghina, trifoiul.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala a comunei Glodeanu Silistea pentru perioada 2014 – 2020