Hotărâri de consiliu

TitleContentDate
Dispozitia 40/2021privind Incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Vlasim Constantin2021/09/292021-09-29 17:18:00
HCL 24/2021privind Aprobarea rectificarii I a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea , judetul Buzau, pentru anul 20212021/08/302021-08-30 06:59:00
HCL 23/2021privind Inceperea demersurilor in legatura cu organizarea alegerii delegatilor satesti in satele Casota si Satu Nou, apartinatoare comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/07/302021-07-30 17:47:00
HCL 22/2021privind Aprobarea cuantumului lunar al burselor scolare si al numarului de beneficiari, din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Glodeanu Silistea, anul scolar 2020-20212021/07/302021-07-30 17:46:00
HCL 21/2021privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada  iulie-septembrie 2021 2021/07/302021-07-30 17:43:00
HCL 20/2021privind Angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Primarului comunei Glodeanu Silistea si ale Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Glodeanu Silistea, in dosarul nr. 1332/114/20212021/06/302021-06-30 19:02:00
HCL 19/2021privind aprobarea acordarii unui imprumut temporar in suma de 30.000lei de la bugetul propriu al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, catre Serviciul Apa-Canal al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2021/05/282021-05-28 17:52:00
HCL 18/2021privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20202021/05/282021-05-28 17:49:00
HCL 17/2021privind Amplasarea statiilor publice de transport in comun existente pe teritoriul UAT Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/04/222021-04-22 21:28:00
HCL 16/2021privind Aprobarea amplasamentelor pentru depozitarea gunoiului de grajd si a deseurilor provenite din demolarea constructiilor2021/04/222021-04-22 21:27:00
HCL 15/2021privind Aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO Buzau 2009’’ la care comuna Glodeanu Silistea este membru asociat2021/04/222021-04-22 21:26:00
HCL 14/2021privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 20212021/04/222021-04-22 21:25:00
HCL 13/2021privind Aprobarea bugetului local al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20212021/04/222021-04-22 21:24:00
HCL 12/2021prvind Angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Primarului comunei Glodeanu Silistea si ale Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Glodeanu Silistea, pentru redactare plangere contraventionala, reprezentare juridica2021/03/312021-03-31 15:43:00
HCL 11/2021privind Modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/03/312021-03-31 15:42:00
HCL 10/2021privind Aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/03/312021-03-31 15:41:00
HCL 9/2021privind Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-20232021/03/312021-03-31 15:40:00
HCL 8/2021privind Amplasarea unei statii publice pentru transportul public judetean in satul Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/03/312021-03-31 15:39:00
HCL 7/2021privind Modificarea tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer de pe raza comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/03/312021-03-31 15:37:00
HCL 6/2021privind Inchirierea pajistilor in suprafata de 49,31 ha, aflate in proprietatea privata a comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/02/262021-02-26 09:35:00
HCL 5/2021privind Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii venitului minim garantat si pentru persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii2021/02/262021-02-26 09:34:00
HCL 4/2021privind Utilizarea excedentului din venituri proprii si subventii inregistrat la 31.12.20202021/02/262021-02-26 09:33:00
HCL 3/2021privind Desemnarea consilierilor locali, membri ai comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Glodeanu Silistea2021/01/292021-01-29 22:00:00
HCL 2/2021privind Modificarea organigramei si statelor de functii pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea2021/01/292021-01-29 21:59:00
HCL 1/2021privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 20212021/01/292021-01-29 21:57:00
HCL 32/2020privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20212020/12/222020-12-22 19:42:00
HCL 31/2020privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preunuversitar de stat de pe raza UAT Comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul scolar 2021-20222020/12/222020-12-22 19:41:00
HCL 30/2020privind aprobarea rectificarea a  V-a a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20202020/12/222020-12-22 19:40:00
HCL 29/2020privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului (UIP)”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Glodeanu Siliştea, Judetul Buzău”2020/11/272020-11-27 19:44:00
HCL 28/2020cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect cu tema ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Glodeanu Silistea, Judetul Buzau”2020/11/272020-11-27 19:42:00
HCL 27/2020privind aprobarea preturilor la apa potabila produsa, transportata si distribuita si a tarifelor la canalizare – epurare pentru comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare2020/11/272020-11-27 19:41:00
HCL 26/2020privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Glodeanu Silistea, de catre operatorul serviciului public ,,APA-CANAL GLODEANU SILISTEA”                       2020/11/272020-11-27 19:40:00
HCL 25/2020privind darea in administrare si exploatare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si sistemele de utilitate publica utilizate – sistemele de alimentare cu apa si de canalizare – catre serviciul ,,APA-CANAL GLODEANU SILISTEA” serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/11/272020-11-27 19:39:00
HCL 24/2020privind aprobarea cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/11/272020-11-27 19:38:00
HCL 23/2020privind aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor de apa din sistemul de alimentare cu apa al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/11/272020-11-27 19:37:00
HCL 22/2020privind aprobarea organigramei si statelor de functii pentru aparatul propriu de specialitate al primarului si serviciilor din subordinea consiliului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/11/272020-11-27 19:36:00
HCL 21/2020privind modificarea unei hotarari a consiliului local Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/11/272020-11-27 19:34:00
HCL 20/2020privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/11/272020-11-27 19:17:00
HCL 19/2020privind aprobarea rectificarii a IV-a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20202020/11/102020-11-10 19:48:00
HCL 18/2020privind aprobarea rectificarii a III-a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20202020/11/102020-11-10 19:47:00
HCL 17/2020privind alegerea viceprimarului comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/10/302020-10-30 17:51:00
HCL 16/2020privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Glodeanu Silistea, judetul Buzau pe principalele domenii de activitate 2020/10/302020-10-30 17:50:00
HCL 15/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 20202020/10/302020-10-30 17:49:00
HCL 14/2020privind aprobarea rectificarii II a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20202020/08/312020-08-31 20:44:00
HCL 13/2020privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Primarului comunei Glodeanu Silistea si ale UAT Comuna Glodeanu Silistea in dosarul nr. 1548/114/20202020/08/312020-08-31 20:32:00
HCL 12/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august – octombrie 20202020/08/312020-08-31 20:31:00
HCL 11/2020privind insusirea variantei finale a proiectului  de stema al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/07/312020-07-31 08:52:00
HCL 10/2020privind aprobarea Programului de achizitii publice al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20202020/07/312020-07-31 08:51:00
HCL 9/2020privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20192020/06/302020-06-30 22:10:00
HCL 8/2020privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Eco Buzau 2009” la care comuna Glodeanu Silistea este membru asociat2020/06/302020-06-30 22:09:00
HCL 7/2020privind acordul Consiliului Local Glodeanu Silistea pentru utilizarea drumurilor comunale si de exploatare ce apartin domeniului public si privat al comunei Glodeanu Silistea in vederea implementarii proiectului ,,Construire retea fibra optica subterana si aeriana in judetul Buzau2020/05/292020-05-29 19:51:00
HCL 6/2020privind aprobarea rectificarii I a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20202020/05/292020-05-29 19:50:00
HCL 5/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 20202020/05/292020-05-29 19:48:00
HCL 4/2020privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 20202020/02/202020-02-20 13:10:00
HCL 3/2020privind aprobarea infiintarii, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al UAT Glodeanu Silistea, jud. Buzau, in conformitate cu OMAI nr. 75/20192020/01/312020-01-31 19:09:00
HCL 2/2020privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii venitului minim garantat si pentru persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii2020/01/312020-01-31 19:08:00
HCL 1/2020privind aprobarea utilizării excedentului din bugetul local al comunei Glodeanu Silistea, înregistrat la data de 31 decembrie 20192020/01/312020-01-31 19:05:00
HCL 36/2019privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20202019/12/242019-12-24 15:40:00
HCL 35/2019pentru aprobarea actului aditional nr. 1/2019, la contractul de concesiune a serviciilor publice de salubrizare a comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, nr. 1079/26.02.20102019/12/242019-12-24 15:39:00
HCL 34/2019privind aprobarea modificării tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer de pe raza comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2019/12/242019-12-24 15:38:00
HCL 33/2019privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza U.A.T., comuna Glodeanu Silistea, județul Buzău, pentru anul școlar 2020-20212019/12/242019-12-24 15:37:00
HCL 32/2019privind aprobarea rectificarii a V-a a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 2019.2019/12/242019-12-24 15:36:00
HCL 31/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2019 – februarie 20202019/12/242019-12-24 15:35:00
HCL 30/2019privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică2019/11/292019-11-29 23:14:00
HCL 29/2019privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.- „Construire hala procesare soia cu anexe (13 silozuri) satul Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau”2019/11/292019-11-29 23:02:00
HCL 28/2019privind aprobarea rectificarii a IV-a a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 20192019/11/292019-11-29 23:01:00
HCL 27/2019privind aprobarea rectificarii a III-a a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 20192019/10/292019-10-29 23:11:00
HCL 26/2019privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-ecomnomici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri rurale (satesti) in intravilanul comunei Glodeanu Silistea, satele Glodeanu Silistea, Cotorca, Satu Nou, judetul Buzau”2019/10/112019-10-11 23:10:00
HCL 25/2019pentru aprobarea modificarii unor Hotarari ale Consiliului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2019/10/112019-10-11 23:03:00
HCL 24/2019privind aprobarea rectificarii a II-a a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 20192019/10/112019-10-11 23:02:00
HCL 23/2019pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local al comunei Glodeanu Silistea nr.16 din 31.07.2019, privind aprobarea utilizării excedentului din bugetul local al comunei Glodeanu Silistea, înregistrat la data de 31 decembrie 20182019/10/112019-10-11 23:01:00
HCL 22/2019privind propunerile pentru aprobarea stațiilor de autobuze/microbuze pentru îmbarcarea/ debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate2019/09/302019-09-30 23:05:00
HCL 21/2019privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Glodeanu Siliștea, județul Buzău2019/09/302019-09-30 23:03:00
HCL 20/2019privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2019/09/302019-09-30 23:02:00
HCL 19/2019privind aprobarea rectificarii I a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 20192019/09/302019-09-30 23:01:00
HCL 18/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada septembrie 2019 – noiembrie 20192019/09/302019-09-30 23:00:00
HCL 15/2019privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20182019/07/022019-07-02 17:36:57
HCL 14/2019privind aprobarea actualizarii Devizului general si a valorii neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2019/07/022019-07-02 17:36:08
HCL 13/2019privind modificarea HCL nr. 33/14.11.2018 privind predarea catre MDRAP prin Compania Nationala de Investitii „CNI” SA, a amplasamentului situat in sat Glodeanu Silistea (nr. cadastral 21737, nr. cf. 21737), com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2019/05/102019-05-10 11:19:58
HCL 12/2019privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20192019/04/232019-04-23 19:34:00
HCL 11/2019privind modificarea si completarea HCL  nr. 32 / 14.11.2018 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2019/03/292019-03-29 19:32:08
HCL 10/2019privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru Scoli al Romaniei2019/03/292019-03-29 19:29:24
HCL 9/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2019 – mai 20192019/03/292019-03-29 19:28:02
HCL 8/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20192019/02/282019-02-28 19:17:24
HCL 7/2019privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul scoar 2019-20202019/02/282019-02-28 19:15:03
HCL 6/2019privind aprobarea actualizarii Devizului general si a valorii neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2019/02/282019-02-28 19:12:58
HCL 5/2019privind aprobarea demolarii constructiei „Anexa – atelier Glodeanu Silistea”2019/02/282019-02-28 19:11:32
HCL 4/2019privind aprobarea demolarii constructiei „Camin cultural” din satul Carligu Mare2019/02/282019-02-28 19:10:00
HCL 3/2019privind aprobarea Programului de achizitii publice al Consiliului local Glodeanu Silistea pentru anul 20192019/01/222019-01-22 19:05:19
HCL 2/2019privind inregistrarea Primariei comunei Glodeanu Silistea in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand contul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line2019/01/222019-01-22 19:04:26
HCL 1/2019privind modificarea si completarea HCL nr. 19/31.07.2009 privind organizarea si functionarea serviciului public de salubrizare al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2019/01/222019-01-22 19:02:38
HCL 39/2018privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul fiscal 20192018/12/202018-12-20 08:54:03
HCL 38/2018privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Glodeanu Silistea si a Regulamentului Local de Urbanism aferent2018/12/202018-12-20 08:52:00
HCL 37/2018privind aprobarea rectificarii VI a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/12/202018-12-20 08:50:59
HCL 36/2018privind aprobarea rectificarii V a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/12/142018-12-14 08:50:01
HCL 35/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2018 – februarie 20192018/12/142018-12-14 08:46:47
HCL 35/2018privind modificarea HCL nr. 32/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2018/11/292018-11-29 08:48:20
HCL 34/2018privind aprobarea rectificarii IV a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/11/292018-11-29 08:45:45
HCL 33/2018privind predarea catre MDRAP prin Compania Nationala de Investitii „CNI” SA, a amplasamentului situat in sat Glodeanu Silistea (nr. cadastral 21737, nr. cf. 21737), com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2018/11/142018-11-14 08:42:28
HCL 32/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2018/11/142018-11-14 08:41:01
HCL 31/2018privind aprobarea rectificarii III a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/10/312018-10-31 08:39:54
HCL 30/2018privind modificarea si completarea HCL nr. 5/2018, privind aprobarea utilizarii excedentului inregistrat la data de 31 decembrie 20172018/10/312018-10-31 08:38:32
HCL 29/2018privind valorificarea prin vanzare a bunurilor scoase din functiune apartinand domeniului privat al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/10/312018-10-31 08:36:25
HCL 28/2018privind aprobarea rectificarii II a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/09/282018-09-28 08:35:22
HCL 27/2018privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/09/282018-09-28 08:33:42
HCL 26/2018privind aprobarea utilizarii excedentului din venituri proprii si subventii 2018/08/312018-08-31 19:51:30
HCL 25/2018privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobarea acordului de parteneriat Proiect „Constructii gradinite regiunea SUD-EST” cod Mysmis 125154 Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale – Prioritatea de investitii 10.1 Investitii in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare Apel de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI2018/08/132018-08-13 19:45:17
HCL 24/2018prvind organizarea zilei comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, in anul 20182018/07/202018-07-20 19:43:39
HCL 23/2018privind infiintarea si organizarea serviciului „APA-CANAL GLODEANU SILISTEA” serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/07/202018-07-20 19:41:41
HCL 22/2018privind atribuirea cu titlu gratuit a unui spatiu din Sala de festivitati Vacareasca, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/06/292018-06-29 19:39:19
HCL 21/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Statie de tratare a apei, sat Vacareasca, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2018/06/292018-06-29 19:38:02
HCL 20/2018privind aprobarea organigramei  si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea si pentru serviciile din subordinea  Consiliului local al comunei Glodeanu Silistea2018/06/292018-06-29 19:36:02
HCL 18/2018privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/06/132018-06-13 19:33:00
HCL 17/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie 2018 – august 20182018/06/132018-06-13 19:31:52
HCL 16/2018privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20172018/05/312018-05-31 19:28:45
HCL 15/2018privind asocierea in participatiune  a Consiliului local Glodeanu Silistea si un investitor selectat pentru infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile pe pajistile comunale2018/04/272018-04-27 19:25:52
HCL 14/2018privind aprobarea rectificarii I a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/04/272018-04-27 14:02:59
HCL 13/2018privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20182018/03/292018-03-29 19:24:21
HCL 12/2018privind prelungirea contractului de concesiune a Serviciilor publice de salubrizare a comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/03/292018-03-29 19:23:11
HCL 11/2018privind aprobarea utilizarii excedentului din venituri proprii si subventii inregistrat la data de 31 decembrie 20172018/03/292018-03-29 19:22:00
HCL 10/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2018 – mai 20182018/03/292018-03-29 19:13:56
HCL 9/2018privind aprobarea sumei de 15.000lei pentru finantarea Asociatiei sportive  FC Glodeanu Silistea2018/02/282018-02-28 19:10:43
HCL 8/2018privind aprobarea documentatiei PUZ – Construire ferma porci – extravilan satul Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea2018/02/282018-02-28 19:09:08
HCL 7/2018privind aprobarea inchirierii pasunilor din propietatea privata a comunei Glodeanu Silistea2018/02/282018-02-28 19:07:55
HCL 6/2018privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/02/162018-02-16 22:34:44
HCL 5/2018privind aprobarea utilizarii excedentului inregistrat la data de 31 decembrie 20172018/02/162018-02-16 22:33:33
HCL 4/2018privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul scoar 2018-20192018/01/312018-01-31 19:04:34
HCL 3/2018privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul administrativ al Comunei Glodeanu Silistea2018/01/312018-01-31 19:02:54
HCL 2/2018privind aprobarea Programului de achizitii publice al Consiliului local Glodeanu Silistea pentru anul 20182018/01/312018-01-31 19:01:40
HCL 1/2018privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii dezvoltare la 31.12.20172018/01/102018-01-10 17:59:20
HCL 40/2017privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20182017/12/272017-12-27 13:40:53
HCL 39/2017privind aprobarea utilizarii excedentului inregistrat la data de 31 decembrie 20162017/12/272017-12-27 13:39:36
HCL 38/2017privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul fiscal 20182017/12/182017-12-18 17:26:46
HCL 37/2017privind aprobarea rectificarii VI a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/12/182017-12-18 17:25:49
HCL 36/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2017 – februarie 20182017/12/182017-12-18 17:24:55
HCL 35/2017privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reabilitarea finisajelor si a instalatiilor sanitare la doua incaperi aferente  Dispensarului  uman din sat Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau2017/11/292017-11-29 17:19:17
HCL 34/2017privind predarea cadre MDRAP si Fondurilor Europene prin Comisia Nationala de Investitii „CNI” SA, a amplasamentului din satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Sala educatie fizica scolara” in satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau2017/11/292017-11-29 17:17:47
HCL 33/2017privind aprobarea demolarii constructiei „Camin cultural” din satul Glodeanu Silistea2017/11/292017-11-29 17:16:33
HCL 32/2017privind aprobarea demolarii constructiei „Sala gimnastica Glodeanu Silistea”2017/11/292017-11-29 17:15:10
HCL 31/2017privind predarea cadre MDRAP si Fondurilor Europene prin Comisia Nationala de Investitii „CNI” SA, a amplasamentului din satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Camin cultural in satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/11/292017-11-29 17:12:40
HCL 30/2017privind aprobarea demolarii constructiei in care a functionat  remiza PSI si anexe2017/11/292017-11-29 17:11:40
HCL 29/2017privind aprobarea rectificarii V a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/11/292017-11-29 17:10:43
HCL 28/2017privind aprobarea rectificarii IV a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/10/312017-10-31 17:09:40
HCL 27/2017privind implementarea proiectului „Construire teren multisport cu gazon sintetic, satul Cotorca, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/10/192017-10-19 10:20:42
HCL 26/2017privind aprobarea Strategiei pentru  dezvoltarea locala a UAT Comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru perioada 2014-20202017/10/192017-10-19 10:19:07
HCL 25/2017privind aprobarea rectificarii III a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/09/292017-09-29 10:18:16
HCL 24/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie 2017 – noiembrie 20172017/09/292017-09-29 10:17:08
HCL 23/2017privind aprobarea rectificarii II a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/08/312017-08-31 12:19:51
HCL 22/2017privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2017/07/312017-07-31 19:01:06
HCL 20/2017privind aprobarea modificarii tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer2017/07/312017-07-31 18:59:07
HCL 19/2017privind aprobarea rectificarii I a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/07/312017-07-31 18:57:43
HCL 21/2017privind organizarea zilei comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau in anul 20172017/07/212017-07-21 19:00:06
HCL 18/2017privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Dispensar uman cu locuinte de serviciu la etaj, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/06/302017-06-30 18:56:03
HCL 17/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie 2017 – august 20172017/06/302017-06-30 18:54:51
HCL 16/2017privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20162017/05/312017-05-31 18:53:40
HCL 15/2017privind aprobarea documentatiei  PUZ – „Construire ferma porci – extravilan satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea”2017/04/282017-04-28 18:52:10
HCL 14/2017privind aprobarea Planului de paza al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/04/282017-04-28 18:50:56
HCL 13/2017privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/03/302017-03-30 18:49:56
HCL 12/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2017 – mai 20172017/03/302017-03-30 18:48:57
HCL 11/2017privind alocarea sumei de 25.000lei pentru finantarea Asociatiei sportiva FC Glodeanu Silistea2017/02/282017-02-28 18:47:36
HCL 10/2017privind aprobarea casarii Autospecialei de pompieri2017/02/282017-02-28 18:46:27
HCL 9/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Glodeanu Silistea,jud. Buzau”2017/02/282017-02-28 18:44:59
HCL 8/2017privind aprobarea executiei suplimentare de lucrari in cadrul proiectului „Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/02/282017-02-28 18:43:00
HCL 7/2017privind aprobarea reprezentarii comunei Glodeanu Silistea in instanta, prin avocat, in proces cu Mihalache Aurel2017/02/282017-02-28 18:41:44
HCL 6/2017privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii venitului minim garantat si pentru persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii2017/01/312017-01-31 18:40:18
HCL 5/2017privind aprobarea modificarii tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer2017/01/312017-01-31 18:37:36
HCL 4/2017privind aprobarea Strategiei de contractare si Programul de achizitii publice a Consiliului local Glodeanu Silistea pentru anul 20172017/01/312017-01-31 18:36:08
HCL 3/2017privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cheltuielilor neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Modernizare drumuri rurale (satesti) in intravilanul comunei Glodeanu Silistea, satele Glodeanu Silistea, Cotorca, Satu Nou”2017/01/312017-01-31 18:33:03
HCL 2/2017privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a valorii neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/01/312017-01-31 18:00:15
HCL 1/2017privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului la sectiunea dezvoltare la 31.12.20162017/01/012017-01-01 22:38:03

Comments are closed.