Dispozitia 18/2024

privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice  a Scolii Gimnaziale Glodeanu Silistea, Judetul Buzau’’