Dispozitia 19/2024

privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ,,Dotarea cu  echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Glodeanu Silistea, Judetul Buzau