Dispozitia 2/2023 

privind Acoperirea definitivă din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli a deficitrului la 31.12.2022, aferent secțiunii de dezvoltare