Dispozitia 4/2024

privind Stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea indemnizațiilor pentru demnitari, precum si a salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu Siliștea începand cu 1 ianuarie 2024