Dispozitia 51/2022 

privind Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli  pe anul 2022