HCL 15/2020

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 2020