HCL 2/2022

privind Predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administatiei prin Compania Nationala de Investitii ,,CNI SA’’ a aplasamentului situat in sat Glodeanu Silistea (nr. cadastral 20399, nr. cf.20399) comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,,Construire Sala de Sport in sat Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau”

Bookmark the permalink.
Inapoi