HCL 25/2020

privind darea in administrare si exploatare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si sistemele de utilitate publica utilizate – sistemele de alimentare cu apa si de canalizare – catre serviciul ,,APA-CANAL GLODEANU SILISTEA” serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau

Bookmark the permalink.
Inapoi