HCL 27/2018

privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau