HCL 29/2018

privind valorificarea prin vanzare a bunurilor scoase din functiune apartinand domeniului privat al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau