HCL 3/2017

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cheltuielilor neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Modernizare drumuri rurale (satesti) in intravilanul comunei Glodeanu Silistea, satele Glodeanu Silistea, Cotorca, Satu Nou”

HCL 03 din 31.01.2017

Bookmark the permalink.
Inapoi