HCL 40/2017

privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 2018

HCL 40 din 27.12.2017

Bookmark the permalink.
Inapoi