Anunțuri publice

Anunt - Solicitare emitere acord mediu - APM

2020-09-22 12:42:13


Anunt – Raport privind impactul asupra mediului APM

2020-09-14 19:15:00


Dispozitia 57/2020

2020-09-11 21:33:41

privind  Aducerea la cunostinta alegatorilor a numarului Circumscriptiei electorale, delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in Comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020


Anunt public - Imprastiere dejectii animaliere

2020-09-11 19:24:00


Raspuns APM – Solicitare revizuire autorizatie APM

2020-09-11 17:35:52

Anunt – Solicitare revizuire autorizatie APM

2020-09-08 20:26:00


Dispozitia 52/2020

2020-08-21 09:23:00

privind Stabilirea locurilor de afisajul electoral in comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020


Anunt – Solicitare revizuire autorizatie APM

2020-07-31 17:41:00


Anunt – Decizie incadrare APM

2020-07-17 10:21:02


Recomandari privind conduita sociala responsabila in prevenirea raspandirii COVID-19

2020-07-15 13:00:21

Anunt dezbatere publica - Indicatori performanta serviciul apa

2020-07-14 17:49:00


Anunt – Documentatie autorizare APM

2020-07-13 17:52:22


Anunt - Decizie incadrare APM

2020-07-08 17:07:00


Buletin de analize apa

2020-07-01 20:15:00


Proces verbal afisare – Proiect de hotarare stema comunei

2020-06-23 17:29:00


Buletin de analize apa

2020-06-13 20:18:00


Informare crescatori albine - Tratament fitosanitar

2020-04-16 13:10:05


Hotararea nr. 2 a CLSU

2020-03-20 19:37:55

privind stabilirea Planului de masuri de protectie, obligatii si restrictii ce trebuie respectate de catre populatie pentru prevenirea infectiilor de coronavirus COVID19


Hotararea nr. 1 a CLSU

2020-03-16 19:35:00

privind stabillirea unor masuri suplimentare la nivelul U.A.T. Glodeanu Silistea pentru combaterea noului coronavirus


Informare - Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta - COVID 19

2020-03-12 20:48:48

Informare populatie cu privire la CORONAVIRUS

2020-02-27 17:18:00

Dezbatere publica – Proiectul bugetului pe anul 2020

2020-02-12 18:31:00

In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam „Proiectul bugetului local al comunei Glodeanu Silistea pe anul 2020”


Delimitare sectii votare – Alegeri Presedintele Romaniei

2019-10-11 17:09:47

Dispozitia 106/2019 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in Comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei in anul 2019


Locuri speciale afisaj electoral - Alegeri Presedintele Romaniei

2019-09-24 19:02:22

Dispozitia nr. 87/2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019


Anunt elaborare PUZ - Hala procesare soia 13 silozuri

2019-09-16 20:49:20

Mai multe detalii in atasament.


Proces verbal afisare - Proiect de hotarare stema comunei

2019-06-25 19:22:00


Buletin de analize apa

2019-06-12 20:00:47


Delimitare si numerotare sectii votare - Alegeri Parlamentul European

2019-04-25 21:07:56

privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru organizarea si desfasurarea alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019


Locuri speciale afisaj electoral

2019-04-12 19:28:53

Dispozitia nr. 56/2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru alegerea mebrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019


Dezbatere publica – Proiectul bugetului pe anul 2019

2019-04-12 07:35:22

In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicam „Proiectul bugetului local al comunei Glodeanu Silistea pe anul 2019”


Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 17:05:07

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București


Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 17:02:56

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale


Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

2019-03-01 20:58:01

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Mai multe detalii la adresa - https://bz.prefectura.mai.gov.ro


Plan de masuri pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa 2018-2019

2019-01-31 14:11:05


Anunt - Emitere autorizatie de mediu

2018-03-19 14:33:20

Dezbatere publica - Proiectul bugetului local pe anul 2018

2018-02-07 14:52:21
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Glodeanu Siliștea supune dezbaterii publice următoarele:

Anunt - Intentie elaborare PUZ

2018-01-05 08:00:48
Argumentare: Construire FERMA PORCI in extravilanul satului Glodeanu Silistea, Tarlaua 17, parcela 103, Numar cadastral 22792 Initiator: S.C. FATROM ADITIVI FURAJERI S.R.L. PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL zilnic in perioada 08. 01. 2018– 26.02. 2018 pe pagina de internet www.glodeanu-silistea.ro si la sediul institutiei.

SOLVIT - Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

2017-11-24 18:31:50
Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?

Comments are closed.