Proiect 30/2023 

privind Neasumarea responsabilitătii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 si 2026-2027.


Fișiere atașate: