Proiect 4/2020

privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 2020.