Proiecte în derulare

1. Canalizare apa uzata menajera in satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, Comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau
Valoarea totala a investitiei: 22.379,353

2. Modernizare drumuri rurale in intravilanul Comunei Glodeanu Silistea
Valoarea totala a investitiei: 15.873,380

3. Construire Camin cultural in satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau
Valoarea totala a investitiei: 2.700,00

4. Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau
Valoarea totala a investitiei: 1.279,632

5. Reabilitare Camin cultural II in satul Vacareasca
Valoarea totala a investitiei: 1.350,00

6. Construire Sala de sport in satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau
Valoarea totala a investitiei: 3.150,00

7. Construire Dispensar uman cu locuinte de serviciu la etaj in comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau
Valoarea totala a investitiei: 3.546,546

8. Infiintare sistem  canalizare apa uzata menajera in satele Cârligu Mic, Cârligu Mare, Văcăreasca, Casota şi Corbu
Valoarea totala a investitiei: 43.962.442 lei;
 
9. Reabilitare cladire cu destinatia Atelier Scolar in Glodeanu Silistea
Valoarea totala a investitiei: 250.000 lei;

10. Construire Gradinita cu program normal Cotorca, comuna Glodeanu Silistea
Valoarea totala a investitiei: 251.770 lei;
 
11. Continuare lucrari Piata agroalimentara Glodeanu Silistea, judetul Buzau
Valoarea totala a investitiei:  498.610 lei;
 
12. Construire Teren multisport cu gazon sintetic in sat Cotorca,  comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau
Valoarea totala a investitiei: 330.000 lei proiect derulat prin AFIR;
 
13. Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Glodeanu Silistea
Valoarea totala a investitiei:  102.558 lei

Comments are closed.